Zmiany w ISO 9001:2015

Nowelizacja normy ISO 9001:2015

Zmiany w ISO 9001:2015Wrzesień 2015 roku był miesiącem publikacji znowelizowanej normy ISO 9001. Wprawdzie zawsze przy takich zmianach organizacje mają okres przejściowy, dający czas na dostosowanie swoich systemów do nowych wymagań, ale warto już teraz zacząć o nich Państwa informować.

Uważam, że zmiany zdecydowanie łatwiej będzie przyswoić osobom, które znają normę ISO 27001 – system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zmiany struktury ISO 9001:2015 poszły właśnie w stronę wspomnianego standardu. W tekście znajdujemy też takie same pojęcia, nowe dla ISO 9001:2015. Przykładem jest wprowadzone pojęcie kontekstu – kombinacji czynników i uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie danej organizacji, podejścia do oferowanych produktów i usług oraz inwestycji.

Punktem wyjścia do budowy systemu zarządzania jakością jest ustalenie zakresu systemu, któremu poświęca się więcej uwagi niż w obecnej wersji standardu. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa zostaje uzupełnione o przywództwo. Nie przywołuje się już funkcji przedstawiciela kierownictwa, co nie zmienia jednak faktu konieczności szczegółowego przypisania odpowiedzialności za poszczególne obszary funkcjonowania systemu w organizacji.

Ucieszyć może usunięcie pojęć dokumentów i zapisów a wprowadzenie pojęcia udokumentowanej informacji. Organizacje swobodniej będą mogły podejmować decyzję w zakresie potrzeb jej tworzenia. Nie będzie obowiązku opracowywania księgi jakości, procedur systemowych czy zapisów.

Najważniejszą jednak zmianą jest wprowadzenie do systemu konieczności przeprowadzania analizy ryzyka. Umacnia ona znaczenie procesu w systemie kładąc nacisk na ryzyka i szanse ich doskonalenia. W opracowaniu metodyki pomocny może być standard PN – ISO 31000:2012 – Zarządzanie ryzykiem – Zasady i wytyczne.

Wprowadzana nowelizacja normy jest już kolejną, z którą zmagać się będą pełnomocnicy. Ważne, że za każdym razem zmiany idą w kierunku dostosowywania systemu zarządzania jakością do zmian w świecie biznesu. Świadczą o tym zmiany w większej decyzyjności przy budowie systemu i przede wszystkim podejmowanie decyzji na bazie przeprowadzanej analizy szans i ryzyk. Na tej podstawie podejmować będziecie Państwo decyzje o zmianach we wdrożonych systemach, co pozostaje, z czego rezygnujecie a co nowego zostaje wprowadzone.

W celu poznania szczegółów projektu nowelizowanej normy ISO 9001 zapraszamy na 1-dniowe szkolenie „Zmiany w ISO 9001”.

Zespół CDZ Meritum.

Share this Post!

About the Author : admin