Nowe szkolenie e-learningowe z wymagań normy ISO 45001 już dostępne- zapraszamy!

Szanowni Państwo,
Udostępniliśmy szkolenie e-learningowe z wymagań normy ISO 45001. Skierowane jest do osób chcących wdrożyć lub dostosować już wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy do wymagań zaktualizowanej normy. Norma ta zastępuje standard PN-N 18001. Od dnia opublikowania, czyli 12.03.2019 roku rozpoczął się okres dostosowawczy dla wdrożonych już systemów. Czas na dostosowanie do wymagań nowej normy upływa 12.03.2021 roku. Szkolenie zawiera omówienie wymagań. Te osoby, które ukończą szkolenie i przedstawią nam skan potwierdzający, że są czynnymi audytorami wg normy PN-N 18001 mogą otrzymać certyfikat audytora wewnętrznego ISO 45001.
Zapraszamy do sklepu
https://www.centrum-doskonalenia.pl/product-category/szkolenie-iso-45001/

Share this Post!

About the Author : admin