Menadżer Ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg ISO/IEC 27001:2013 i PN ISO 31000:2012

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu z produktami do ISO, w którym właśnie opublikowaliśmy najnowsze szkolenie – „Menadżer ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg ISO/IEC 27001:2013 i PN ISO 31000:2012. Obejmuje ono omówienie wymagań ISO/IEC 27001:2013 w zakresie oceny ryzyka oraz wytycznych PN ISO 31000:2012 i PN ISO/IEC 27005:2014 w zakresie zarządzania ryzykiem.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne podejście do procesu zarządzania ryzykiem, metodykę oceny ryzyka a poprzez scenki zobaczą typowe sytuacje związane z ryzykiem.

 Materiał szkoleniowy zawiera:

– scenki z dialogami zawierającymi zapisy realnych dyskusji,

– przykłady formularzy,

– praktyczne porady i interpretację wymagań i wytycznych norm.

Zawarte w scenkach dialogi są odwzorowaniem dyskusji w jakich nasi trenerzy biorą udział podczas prowadzonych szkoleń.

Moduły szkolenia:

Moduł I: Zarządzanie ryzykiem w teorii.

Moduł II: Metodyka oceny ryzyka w praktyce.

Moduł III: Zadania menadżera ryzyka.

Egzamin końcowy

Po ukończonym szkoleniu i pozytywnym zaliczeniu egzaminu otrzymasz certyfikat:

„Menadżer Ryzyka Bezpieczeństwa Informacji wg norm ISO/IEC 27001:2013 oraz PN ISO 31000:2012”

zobacz szkolenie:

http://www.e-doskonalenie.pl/product.php?id_product=92

Menadżer Ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg ISO/IEC 27001:2013 i PN ISO 31000:2012

Share this Post!

About the Author : admin