Komunikacja podczas audytu. Miękkie aspekty audytu wewnętrznego

Zapraszamy na nowe szkolenie pt.:„Komunikacja podczas audytu. Miękkie aspekty audytu wewnętrznego”

Najbliższy termin szkolenia 14-15.01.2013r. Warszawa

Szkolenie przeprowadzane jest w formie warsztatowym interaktywnym. Koncentruje się ono na doskonaleniu praktycznych umiejętności, przy wykorzystaniu takich metod jak:

  • praca grupowa,
  • mini wykłady,
  • dyskusje moderowane,
  • ćwiczenia w podgrupach, parach,
  • ćwiczenia indywidualne,
  • symulacje rozmów z audytowanym
  • case study.

Wykłady ograniczamy do niezbędnego minimum, krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których pracujemy nad doskonaleniem umiejętności uczestników. Koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Jeśli interesuje Państwa szkolenie dedykowane wówczas program szczegółowy zostanie opracowany po przeprowadzeniu badania potrzeb i zapoznaniu się z Państwa oczekiwaniami.

Szczegółowych informacji o szkoleniu zamkniętym udzieli Państwu:
Anna Kowalkowska
a.kowalkowska@centrum-doskonalenia.pl

Share this Post!

About the Author : admin