Już jest nowy poradnik z zakresu „Ochrony Danych osobowych”

Oferowany poradnik:

  • omawia sposób, w jaki należy przygotować dokumentację wymaganą Ustawą o ochronie danych osobowych, co powinna zawierać,
  • wyjaśnia kogo dotyczy, kto i jakie powinien posiadać uprawnienia i odpowiedzialności, jak wdrożyć politykę,
  • zawiera przykłady dokumentów: polityki bezpieczeństwa informacji, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, powiązanych procedur, wzory stosowanych formularzy.

Zadaniem autorów Poradnika nie było szczegółowe tłumaczenie każdego punktu ustawy i rozporządzenia. Staraliśmy się przekazać Państwu informacje pozwalające zrozumieć intencje ustawodawców oraz podać wskazówki i praktyczne rozwiązania pozwalające samodzielnie opracować i wdrożyć wymienione dokumenty.

Dowiedz się więcej

Share this Post!

About the Author : admin