ISO 9001 w Centrum Odwykowym SPZOZ

Gratulujemy naszemu klientowi, Centrum Odwykowe SPZOZ, otrzymania certyfikatu potwierdzającego zgodność funkcjonującego systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2000!!!

Share this Post!

About the Author : admin