ISO 9001:2015 została wydana!

ISO 9001:2015 została wydana!

norma_iso_9001_2015No i stało się! Nowe wydanie normy ISO 9001:2015 zostało opublikowane przez ISO (Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Nowe wydanie normy ISO 9001:2015 rozpoczyna okres przejściowy, który zgodnie z zapowiedziami, będzie trwał 3-lata.

Organizacje posiadające wdrożony system zarządzania jakością wg starej normy ISO 9001:2008 (PN ISO/IEC 9001:2009) powinny wykorzystać ten czas na dostosowanie wdrożonego systemu ISO 9001 do wymagań nowej normy ISO 9001:2015.

Zmian w piątym wydaniu normy jest sporo. Zaczynając od zupełnie zmienionej struktury normy (wg Aneksu SL), poprzez zupełnie nowe wymagania identyfikacji kontekstu organizacji, szacowanie ryzyka i szans oraz przywództwo, a kończąc na niezgodne elementy wyjściowe (z procesów).

Share this Post!

About the Author : admin