ISO 29990 – edukacja ustandaryzowana

Uniwersalność normy ISO 9001 – systemy zarządzania jakością i możliwość samodzielnej interpretacji jej wymagań, nawet praktykującym konsultantom nie raz sprawiały problemy. Wydaje się więc słuszne opracowywanie norm, których wymagania dedykowane są dla konkretnej branży. Wdrożenie wymagań norm ISO nie jest obowiązkowe, ale jeżeli ktoś już się zdecyduje wówczas jest mu dużo łatwiej. Tak właśnie stało się w przypadku kursów i szkoleń. Wymagania ISO dla systemu zarządzania jakością w branży edukacyjnej określone zostały w normie ISO 29990. Podobnie jak w innych standardach ISO autorzy nie odkrywają w niej nic zaskakującego w zakresie zarządzania organizacją świadczącą usługi szkoleniowe, ale pomagają ustandaryzować obszar współpracy z uczestnikami kursów, organizacjami zgłaszającymi na szkolenia, trenerami, dostawcami.

Jak każda inna norma z obszaru zarządzania jakością również ta odwołuje się do cyklu PDCA – koncepcji ciągłego doskonalenia. Dlatego znajdujemy w normie odniesienia do: planowania strategicznego i operacyjnego, zarządzania procesami, wyznaczania celów, zapewnienia odpowiednio kompetentnego personelu, miejsc świadczenia usług itd. W normie nie zapomniano również o mechanizmach oceny i ciągłego doskonalenia przez wykorzystanie: audytowania, wdrażania działań korygujących i zapobiegawczych, przeprowadzania przeglądów zarządzania.

Wszystkie normy ISO należy traktować jako narzędzia do wspomagania zarządzania organizacją, bez względu na to czy system został poddany certyfikacji przez niezależną jednostkę czy nie. Spełnienie wymagań normy ISO 29990 pozwoli firmom świadczącym usługi kształcenia na podnoszenie jakości oraz w budowaniu swojej przewagi konkurencyjnej.

redakcja Centrum Doskonalenie Zarządzania

Meritum sp. z o.o.

Share this Post!

About the Author : admin