ISO 27006 – wymagania do akredytacji dla jednostek certyfikujących ISMS (SZBI)

Nowa norma ISO 27006 Requirements for the accreditation of bodies providing certification of information security management systems zawiera m.in. wymagania dotyczące okazywania dowodów pozwalających na określenie zgodności ocenianego systemu z normą ISO/IEC 27001. Jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy te wymagania do naszych programów szkoleń dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Share this Post!

About the Author : admin