Ciekawostki o ISO

Zapraszam do zapoznawania się z serią artykułów:

Ciekawostki o ISO.

 

Często słyszymy pytanie o to, ile jest certyfikatów w Polsce, w Europie, na Świecie. Wydanych certyfikatów jest coraz więcej czy mniej? Poniższy tekst koncentruje się na standardzie ISO 9001:2015. Znajdziecie w nim Państwo szacunkową liczbę ważnych certyfikatów na dzień 31 grudnia 2018 i 2019 roku dla większości państw. Zachęcam też do przeczytania krótkiego tekstu o samej organizacji ISO. Następne artykuły poświęcone będą kolejnym standardom ISO.

 

ISO ?

ISO – International Organization for Standardization jest niezależną, pozarządową organizacją międzynarodową, zrzeszającą 165 krajowych organów normalizacyjnych. Za pośrednictwem swoich członków gromadzi ekspertów, którzy dzielą się wiedzą i opracowują dobrowolne, oparte na konsensusie, odpowiednie dla rynku normy międzynarodowe, które wspierają innowacje i zapewniają rozwiązania globalnych wyzwań. Centralny Sekretariat znajduje się w Genewie w Szwajcarii.

 

POCZĄTEK

Początki sięgają 1946 roku, kiedy to w Londynie spotkało się 65 delegatów z 25 krajów, aby omówić przyszłość międzynarodowej normalizacji. W 1947 roku oficjalnie powstało ISO z 67 komitetami technicznymi (grupami ekspertów zajmującymi się określoną tematyką).

W latach 60-tych ISO stara się włączyć więcej krajów rozwijających się do swoich prac w zakresie międzynarodowej normalizacji. W 1961 r. ustanawia komitet do spraw krajów rozwijających się, a w 1968 r. wprowadza członkostwo korespondencyjne. Umożliwia to krajom rozwijającym się informowanie o pracach w zakresie międzynarodowej normalizacji bez pełnych kosztów członkostwa w ISO. Członkostwo korespondencyjne jest nadal popularną opcją w wielu krajach.

Na początku 2012 roku ISO liczyło 49 członków-korespondentów.

W latach 70. Sekretarz Generalny ISO skupia się na przekształceniu ISO w prawdziwie międzynarodową organizację. Wizyty u członków skutkują aktywnym uczestnictwem z takich krajów, jak Australia, Japonia i Chiny. Reprezentowanych jest już 25 narodowości.

 

 

DZISIAJ

  • 23552 normy międzynarodowe obejmujące prawie wszystkie aspekty technologii i produkcji.
  • 165 Członkowie reprezentujący ISO w swoim kraju.W każdym kraju jest tylko jeden członek.
  • 792 Komitety techniczne i podkomitety zajmujące się opracowywaniem norm.

Opracowanie standardu wymaga współpracy wielu ludzi. Proces rozpoczyna się od opracowania projektu, który spełnia potrzeby rynku w określonym obszarze. Jest to następnie udostępniane do komentowania i dalszej dyskusji. Proces głosowania jest kluczem do konsensusu. Jeśli to zostanie osiągnięte, projekt jest na dobrej drodze, aby stać się normą ISO. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, projekt zostanie dalej zmodyfikowany i ponownie zagłosowany. Od pierwszego wniosku do ostatecznej publikacji opracowanie standardu trwa zwykle około 3 lat.

U NAS

Polski Komitet Normalizacyjny jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO od 1947 roku. Ma status członka założyciela. Natomiast w Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC, PKN pełni obowiązki Krajowego Komitetu Elektrotechniki i działa od 1923 roku.

1 STANDARAD

W 1951 roku została opublikowana pierwsza norma ISO (zwana wówczas Zaleceniami), ISO / R 1: 1951 Standardowa temperatura odniesienia dla przemysłowych pomiarów długości. Od tego czasu norma była wielokrotnie aktualizowana i obecnie nosi nazwę ISO 1: 2016 Geometrical Product Specifications (GPS) – standardowa temperatura odniesienia dla geometrycznej specyfikacji produktu.

1 NORMA ISO 9001

W 1987 roku ISO publikuje swój pierwszy standard zarządzania jakością. Normy z rodziny ISO 9000 stały się jednymi z najbardziej znanych i najlepiej sprzedających się standardów.

ISO 9001 określa kryteria systemu zarządzania jakością i jest jedyną normą w rodzinie, na którą można uzyskać certyfikat (chociaż nie jest to wymagane). Może być używany przez każdą organizację, dużą lub małą, niezależnie od obszaru jej działania. W rzeczywistości istnieje ponad milion firm i organizacji w ponad 170 krajach posiadających certyfikat ISO 9001. Norma ta opiera się na szeregu zasad zarządzania jakością, w tym silnym zorientowaniu na klienta, motywacji i implikacji najwyższego kierownictwa, podejściu procesowym i ciągłym doskonaleniu Stosowanie ISO 9001 pomaga zapewnić klientom spójne, dobrej jakości produkty i usługi, co z kolei przynosi wiele korzyści biznesowych.

CERTYFIKACJA

Czy moja organizacja potrzebuje certyfikatu ISO 9001? Sprawdzenie czy system działa, jest istotną częścią ISO 9001. Zaleca się, aby organizacja przeprowadzała audyty wewnętrzne w celu sprawdzenia, jak działa jej system zarządzania jakością. Organizacja może zdecydować o zaproszeniu niezależnej jednostki certyfikującej w celu sprawdzenia, czy jest ona zgodna z normą, ale nie ma takiego wymogu. Alternatywnie może poprosić swoich klientów o samodzielne przeprowadzenie audytu systemu jakości.

Podobnie jak wszystkie normy ISO, ISO 9001 podlega okresowym przeglądom, aby upewnić się, że nadal spełnia potrzeby milionów użytkowników na całym świecie.

LICZBA CERTYFIKATÓW

Poniżej przedstawiam 3 tabele.

Pierwsza przedstawia wybrane kraje, najbliższe nam terytorialnie.

Country 2019 2018
Austria 3 325 3 282
Belarus 6 277 4 663
Belgium 2 873 3 149
Bulgaria 6 278 5 943
Croatia 2 715 2 343
Czech Republic 12 439 11 740
Denmark 2 324 2 233
Estonia 993 985
Finland 2 639 2 524
France 21 696 21 095
Germany 47 868 47 482
Hungary 7 107 6 658
Ireland 2 554 2 494
Italy 95 812 87 794
Lithuania 1 215 1 468
Netherlands 7 455 7 841
Norway 2 762 2 507
Poland 11 460 11 294
Portugal 6 123 6 623
Romania 9 506 9 299
Slovakia 3 886 3 656
Slovenia 1 761 1 710
Spain 30 801 29 562
Sweden 3 477 3 993
Switzerland 7 768 7 833
Ukraine 1 506 1 763
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 25 292 26 434

 

 

 

Druga tabela przedstawia wybrane kraje, z największą liczbą certyfikatów.

Country 2019 2018
Argentina 6 611 6 198
Australia 7 184 6 672
Austria 3 325 3 282
Belarus 6 277 4 663
Belgium 2 873 3 149
Brazil 17 952 16 351
Bulgaria 6 278 5 943
Canada 4 557 4 894
Chile 3 024 2 950
China 280 386 295 703
Colombia 10 463 10 027
Croatia 2 715 2 343
Czech Republic 12 439 11 740
Denmark 2 324 2 233
Egypt 2 271 1 936
Estonia 993 985
Finland 2 639 2 524
France 21 696 21 095
Germany 47 868 47 482
Greece 6 570 6 165
Hong Kong 2 102 1 757
Hungary 7 107 6 658
Iceland 72 78
India 34 397 31 795
Indonesia 6 433 5 714
Ireland 2 554 2 494
Israel 8 212 7 845
Italy 95 812 87 794
Japan 33 330 34 335
Korea (Republic of) 12 851 14 123
Lithuania 1 215 1 468
Netherlands 7 455 7 841
New Zealand 972 1 004
Norway 2 762 2 507
Poland 11 460 11 294
Portugal 6 123 6 623
Romania 9 506 9 299
Russian Federation 4 134 4 497
Slovakia 3 886 3 656
Slovenia 1 761 1 710
Spain 30 801 29 562
Sweden 3 477 3 993
Switzerland 7 768 7 833
Turkey 7 290 7 988
Ukraine 1 506 1 763
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 25 292 26 434
United States of America 20 956 21 848

 

Dla najbardziej zainteresowanych – poniższa tabela przedstawia powyższe i pozostałe kraje w ujęciu alfabetycznym.

Country 2019 2018
Afghanistan 5 4
Albania 363 214
Algeria 499 509
Argentina 6 611 6 198
Armenia 30 42
Australia 7 184 6 672
Austria 3 325 3 282
Azerbaijan 213 211
Bahamas 25 15
Bangladesh 559 502
Belarus 6 277 4 663
Belgium 2 873 3 149
Botswana 14 44
Brazil 17 952 16 351
Bulgaria 6 278 5 943
Cameroon 71 214
Canada 4 557 4 894
Chile 3 024 2 950
China 280 386 295 703
Colombia 10 463 10 027
Croatia 2 715 2 343
Cuba 180 44
Cyprus 778 727
Czech Republic 12 439 11 740
Denmark 2 324 2 233
Dominican Republic 206 164
Ecuador 1 160 853
Egypt 2 271 1 936
Eritrea 1 1
Estonia 993 985
Ethiopia 48 41
Finland 2 639 2 524
France 21 696 21 095
Germany 47 868 47 482
Greece 6 570 6 165
Grenada 2 3
Hong Kong 2 102 1 757
Hungary 7 107 6 658
Iceland 72 78
India 34 397 31 795
Indonesia 6 433 5 714
Iran (Islamic Republic of) 2 016 2 003
Iraq 85 36
Ireland 2 554 2 494
Israel 8 212 7 845
Italy 95 812 87 794
Jamaica 38 29
Japan 33 330 34 335
Jordan 562 511
Kazakhstan 402 576
Kenya 442 554
Korea (Democratic People’s Republic of) 9 11
Korea (Republic of) 12 851 14 123
Kuwait 587 498
Libya 28 31
Liechtenstein 99 95
Lithuania 1 215 1 468
Luxembourg 159 253
Macedonia (the former Yugoslav Republic of) 502 436
Madagascar 70 70
Malta 218 176
Netherlands 7 455 7 841
New Zealand 972 1 004
Niger 6 4
Norway 2 762 2 507
Pakistan 2 388 2 264
Papua New Guinea 23 24
Peru 1 737 1 350
Philippines 4 162 3 730
Poland 11 460 11 294
Portugal 6 123 6 623
Puerto Rico 48 30
Qatar 827 695
Romania 9 506 9 299
Russian Federation 4 134 4 497
Serbia 2 707 2 427
Singapore 3 031 3 106
Slovakia 3 886 3 656
Slovenia 1 761 1 710
Somalia 2 3
South Africa 3 464 3 257
Spain 30 801 29 562
Sri Lanka 1 250 853
Sudan 83 70
Sweden 3 477 3 993
Switzerland 7 768 7 833
Syrian Arab Republic 82 79
Taiwan, Province of China 7 818 8 553
Tajikistan 3 2
Thailand 8 990 8 401
Togo 26 16
Tonga 1 1
Trinidad and Tobago 74 70
Tunisia 1 105 938
Turkey 7 290 7 988
Turkmenistan 49 45
Tuvalu 1 1
Uganda 113 99
Ukraine 1 506 1 763
United Arab Emirates 3 839 3 311
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 25 292 26 434
United States of America 20 956 21 848
Uruguay 1 319 1 026
Uzbekistan 442 386
Venezuela (Bolivarian Republic of) 106 119
Viet Nam 3 441 3 774
Yemen 10 12
Zambia 33 34
Zimbabwe 155 128

 

Artykuł powstał na podstawie informacji zawartych na stronie: https://www.iso.org

 

Życzę miłej lektury i zapraszam do kontaktu

Ewa Gełzakowska

e.gelzakowska@centrum-doskonalenia.pl

Share this Post!

About the Author : Mateusz Bobel