Certyfikat potrzebny do rejestracji w KSU

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na rejestrację swoich usług w Krajowym Systemie Usług. KSU skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które kierują swoje usługi, np. doradcze dla przedsiębiorstw i osób prowadzących działalność gospodarczą.
Na stronie ksu.parp.gov.pl czytamy:
„…Ośrodki działające w ramach KSU świadczą na rzecz przedsiębiorców usługi doradztwa biznesowego w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Ośrodki KSU oferują doradztwo dla firm na każdym etapie prowadzenia działalności: od rejestracji działalności, poprzez sprawne prowadzenie i zarządzanie firmą, aż po zawieszenie lub zakończenie działalności. Wszystkie ośrodki współpracujące z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach KSU działają na podstawie wypracowanych Standardów Usług, dzięki czemu przedsiębiorca może być pewien, że otrzyma usługę najwyższej jakości. Przedsiębiorca chcący skorzystać z usługi doradztwa biznesowego ma do wyboru: Punkty Konsultacyjne, ośrodki Krajowej Sieci Innowacji oraz ośrodki realizujące usługi w zakresie ochrony środowiska, a także ośrodki testujące nowe usługi pilotażowe. Dodatkowo, we współpracy z Krajowym System Usług działa kilkadziesiąt funduszy pożyczkowych i funduszy poręczeniowych, które są zrzeszone w Polskim Związku Funduszy Pożyczkowych i Krajowym Stowarzyszeniu Funduszy Poręczeniowych.”

Rejestrację do systemu prowadzi w trybie ciągłym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wymagania, które powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o rejestrację zawiera ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Rozporządzenie szczegółowo reguluje wymagania stawiane wnioskodawcom oraz wymienia potrzebne do złożenia załączniki. Jednym z nich jest kopia certyfikatu potwierdzającego zgodność systemu zarządzania jakością z normą PN – EN ISO 9001, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

Stosowanie systemu zarządzania jakością ma zagwarantować świadczenie usług powtarzalnych, zgodnych z oczekiwaniami klientów i standardami określonymi przez PARP. Wymagania normy odnoszą się do zarządzania organizacją, zapewnienia właściwej infrastruktury, kompetentnego personelu oraz prawidłowego przebiegu procesu realizacji usługi. Po opisaniu i wdrożeniu systemu należy poddać go wstępnej a później okresowej ocenie, która wskaże niezbędne działania korygujące oraz usprawniające działanie organizacji.

Przygotowanie organizacji do uzyskaniu certyfikatu potwierdzającego zgodność z normą, w dobie rozwoju rozwiązań informatycznych w tym e-learningu staje się coraz szybszym i łatwiejszym procesem.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu zapraszamy do kontaktu.

Share this Post!

About the Author : admin