Audytor wiodący wg ISO 27001 z akredytacją IRCA

Efektywny audit jest jedyną możliwością sprawdzenia, czy przedsięwzięte środki, mające na celu ochronę Twojej organizacji i Twoich klientów, są właściwie zarządzane i czy osiągane zostają pożądane rezultaty.

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu „Audytor wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001”.

Dzięki szkoleniu zdobywasz niezbędne umiejętności, uprawnienia poświadczone certyfikatem zgodnym z narodowymi standardami IRCA.

Jeżeli chcesz uzyskać uprawnienia „Audytora certyfikującego” w jednostce certyfikującej w promocyjnej cenie sprawdź najbliższy termin szkolenia.

Share this Post!

About the Author : admin