Masz problem z danymi osobowymi?


Kilka przykładów kiedy Musisz zgłosić do rejestracji zbiór danych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych:

 • Zbiór danych osób zamawiających usługę newsletter,
 • Jeżeli prowadzisz sklep internetowy,
 • W przypadku posiadania wszelkich formularzy kontaktowych (np. zapytania),
 • Jeżeli posiadasz forum, na którym użytkownicy się rejestrują,
 • Gromadzisz dane osób poszukujących pracy w celu ich udostępnienia innym, ewentualnym pracodawcom. (np. pośrednictwo pracy),

Kilka przykładów zbiorów danych, których nie trzeba zgłaszać do rejestracji w GIODO:

 • Zbiór danych, jeśli są to aplikacje kandydatów do pracy, przechowywane za zgodą kandydatów, do celów rekrutacji,
 • Zbiór danych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem, świadczeniem usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób zrzeszonych lub uczących się (np. dane kadrowe),
 • Przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 • Powszechnie dostępnych,
 • Przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego.

Jak możemy ci pomóc?:

 • przeprowadzimy audyt,
 • przygotujemy odpowiednią dokumentacje (politykę, instrukcję zarządzania, upoważnienia i oświadczenia),
 • przeszkolimy twój personel, w zakresie ochrony danych osobowych i właściwego przechowywania dokumentów,
 • rozwiążemy inne problemy związane z danymi osobowymi,
 • wypełnimy wniosek rejestracyjny do GIODO.