Certyfikat ISO 27001:2005 – Agent transferowy


Gratulujemy naszemu klientowi, Finanse – Agent Transferowy Sp. z o.o. z Grupy Kapitałowej PKO BP, świadczącemu usługi prowadzenia rejestru funduszy emerytalnych oraz rejestru funduszy inwestycyjnych podmiotom z sektora finansowego uzyskania certyfikatu zgodności z wymaganiami systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001.