Audytor ODO – sprawdzenie zgodności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych


Ustawa o Ochronie Danych Osobowych narzuca obowiązek dokonywania „sprawdzenia” potwierdzającego, że dane osobowe w organizacji przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa. Obowiązek ten nałożono na Administratora Bezpieczeństwa Informacji. W praktyce sprawdzenie jest audytem znanym i wykonywanym już w innych branżach tj. rachunkowość czy zarządzanie jakością. W omawianych zagadnieniach rolą „audytora” inaczej „sprawdzającego” będzie ocena zgodności postępowania organizacji z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz wydanymi do niej Rozporządzeniami.

W związku z powstaniem nowych obowiązków proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli na zgłębienie tych zagadnień. Osoba, która zrealizuje to szkolenie będzie potrafiła:

– przygotować się do przeprowadzenia sprawdzenia,

– przeprowadzić sprawdzenie,

– udokumentować wyniki sprawdzenia.

W przygotowanym przez naszych konsultantów materiale oprócz omówienia wprowadzanych zagadnień znajdziecie Państwo 55 pytań do zadania podczas przeprowadzanego sprawdzenia. Każde z pytań uzupełnione zostało wyjaśnieniem, jakiego dowodu sprawdzający powinien oczekiwać, jakie wymaganie jest spełniane i z którego aktu prawnego ono pochodzi.

W trakcie szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia:

– jak zaplanować sprawdzenie i przygotować plan sprawdzeń,

– jakie są przykładowe cele sprawdzeń,

– w jaki sposób ustalić zakres i kryteria sprawdzeń,

– jak przygotować się do przeprowadzenia sprawdzeń,

– gdzie szukać informacji o sprawdzanych zagadnieniach,

– jak ułożyć pytania i jak przeprowadzić sprawdzenie,

– jakie zadać pytania sprawdzające dokumentację (Politykę bezpieczeństwa, Instrukcję zarządzania systemem informatycznym) a jakie pracownikom IT,

– jakie pozycje powinno zawierać sprawozdanie ze sprawdzenia.

Po przejściu materiału oraz zdaniu egzaminu otrzymają Państwo certyfikat Audytora wewnętrznego Ochrony Danych Osobowych, potwierdzające nabyte kwalifikacje.

Zapraszam do zapoznania się z pozostałymi, opracowanymi przez naszych specjalistów, szkoleniami z zakresu ochrony danych osobowych:

Administrator Bezpieczeństwa Informacji http://www.e-doskonalenie.pl/product.php?id_product=96

Ochrona Danych Osobowych – kurs podstawowy dla pracowników http://www.e-doskonalenie.pl/product.php?id_product=40