Rejestracja ABI przed 1 stycznia 2015 r.


Ukazały się już ostatnie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji do przepisów regulujących ochronę danych osobowych. Przypominamy, że zgodnie z przepisami wynikającymi z nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, jeśli administrator danych chce, aby dotychczasowy ABI pełnił tę funkcję po zmianie przepisów, niezbędne jest aby ABI wyznaczony przed dniem 1 stycznia 2015 r. został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi do dnia 30 czerwca 2015 r.
W Poradniku “Ochrona danych osobowych” znajdziecie Państwo podpowiedzi do opracowania Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym zgodnie z aktualnymi przepisami. Jest to dokumentacja wymagana przez ustawodawcę.