ISO 9001:2015 została wydana!

No i stało się! Nowe wydanie normy ISO 9001:2015 zostało opublikowane przez ISO (Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Nowe wydanie normy ISO 9001:2015 rozpoczyna okres przejściowy, który zgodnie z zapowiedziami, będzie trwał 3-lata. Organizacje posiadające wdrożony system zarządzania jakością wg starej normy ISO 9001:2008 (PN ISO/IEC 9001:2009) powinny wykorzystać ten czas na dostosowanie wdrożonego systemu ISO 9001 […]

read more

Nowe wydanie normy ISO 14001:2015 zostało opublikowane!

15 września Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna opublikowała najnowsze wydanie normy ISO 14001:2015 System zarządzania środowiskowego. Norma ISO 14001:2015 została w istotny sposób przebudowana w celu dostosowania do wytycznych z Aneksu SL – wytycznych narzucających jednolitą strukturę norm dotyczących systemów zarządzania. Najważniejszymi zmianami w nowym wydaniu ISO 14001:2015 są: wymóg uwzględnienia zarządzania środowiskowego jako części strategii organizacji […]

read more

Nowelizacja normy ISO 9001:2015

Wrzesień 2015 roku był miesiącem publikacji znowelizowanej normy ISO 9001. Wprawdzie zawsze przy takich zmianach organizacje mają okres przejściowy, dający czas na dostosowanie swoich systemów do nowych wymagań, ale warto już teraz zacząć o nich Państwa informować. Uważam, że zmiany zdecydowanie łatwiej będzie przyswoić osobom, które znają normę ISO 27001 – system zarządzania bezpieczeństwem informacji. […]

read more

Rejestracja ABI przed 1 stycznia 2015 r.

Ukazały się już ostatnie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji do przepisów regulujących ochronę danych osobowych. Przypominamy, że zgodnie z przepisami wynikającymi z nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, jeśli administrator danych chce, aby dotychczasowy ABI pełnił tę funkcję po zmianie przepisów, niezbędne jest aby ABI wyznaczony przed dniem 1 stycznia 2015 r. został zgłoszony do […]

read more

Ochrona danych osobowych po zmianach

Ochrona danych osobowych Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jednym z istotnych wymagań stawianych Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji jest zapoznanie osób przetwarzających dane osobowe z wymaganiami przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz stosowania zabezpieczeń z nimi związanych. Co powinienem wiedzieć? Szkolenie e-learningowe „e-Ochrona danych osobowych – kurs podstawowy” jest odpowiedzią na wymagania ustawowe w zakresie […]

read more

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowa nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych. Głównym zamierzeniem zmian w ustawie jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Nowe rozwiązania nie narzucają przedsiębiorcy obowiązku powoływania Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Przedsiębiorcy będą mogli wybrać sposób sprawowania kontroli nad danymi osobowymi: bez Administratora Bezpieczeństwa Informacji – w tym wariancie Administrator Danych będzie miał […]

read more

Nowe szkolenie e-learningowe Audytor wewnętrzny wg PN ISO/IEC 27001:2014

Jeżeli potrzebują Państwo zaktualizować posiadany certyfikat lub uzyskać kwalifikacje audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji to zapraszamy do zakupu nowego szkolenia e-learningowego. Szkolenie zawiera dziesięć modułów i obejmuje wiedzę z zakresu: wprowadzenia do audytowania, zadań audytora wewnętrznego, wymagań normy PN ISO/IEC 27001:2014, załącznika A: Cele i zabezpieczenia, przygotowania i przeprowadzenia audytu, ustaleń z audytu, komunikacji […]

read more

Polskie wydanie normy PN ISO/IEC 27001:2014 jest już dostępne

Po roku od nowego wydania normy ISO/IEC 27001:2013 zostały wydane Polskie Normy z zakresu bezpieczeństwa informacji: PN ISO/IEC 27000 Terminologia, PN ISO/IEC 27001 System zarządzania bezpieczeństwem informacji – wymagania oraz PN ISO/IEC 27002 Praktyczne zasady zabezpieczania informacji. Zgodnie z treścią Komunikatu nr 145 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji PCA wszystkie certyfikaty wydawane po 01.10.2014 powinny […]

read more
Showing all 8 results