Szkolenie z zakresu Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania


Dla firmy Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w terminach: 25-26.10.2012; 27-28.11.2012 zrealizowaliśmy szkolenie z zakresu “Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania” wg wymagań norm:

  • ISO 9001 zarządzanie jakością,
  • ISO 14001 zarządzanie środowiskiem,
  • ISO 18001 zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy